Saturday, April 27, 2013

挫败

很多时候爱人对我的不信任真的让我挫败的感觉,无论做了再多的努力,做了再多的迁就,甚至不去跟其他朋友聚会,但换来一句我忘不了之前的事情,直接刺中要害,我的心在流血,好累好累!什么时候我可以得到爱人的信任,什么时候我可以让爱人觉得安全感十足呢?好茫然,我已经搞不懂我要的是什么,一味的迁就造就了今天的他吗?
好想逃离这个地方,躲到远远的无人认识的小镇过新生活,我只期盼简单的生活,简单的过着每一天,好想飞远远的。。。
                                                 好想住在那么漂亮的景色的环境